Dags att se över IT säkerheten

Dags att se över IT säkerheten

Dagens IT-intensiva arbetsmiljöer kräver hög IT-säkerhet för att skydda affärsdata. För tio år sedan var virus och trojaner ett allvarligt säkerhetshot. Idag har hackare allt mer raffinerade metoder för e-post phishing, lösenordsstöld och datastöld. 

Det är viktigt att företag blir medvetna om att det krävs en översyn av säkerhetsstandarder. Det kan till exempel gälla SOX om företaget arbetar mot amerikanska kunder och leverantörer. Säkerhet vid betalningar är viktig för att hantera  betalningar på rätt sätt. Därför bör PCI DSS riktlinjer inom IT-säkerhet följas. Det minskar risken för hacking. Vidare är det mycket viktigt att följa EUs riktlinjer inom GDPR och datasäkerhet.

 

Distansarbete och IT-säkerhet

Distansarbete ställer höga krav på säkerhet eftersom känslig information skickas via nätet till företagets interna nätverk och servrar. Intrång kan få katastrofala följder. Det blir allt vanligare med IT-attacker på datorer som används både privat och för arbete. Dessa enheter bör skyddas med en bra VPN-lösning. 

Det är viktigt med en bra autentiseringsrutin vid inloggning. Vidare kan enheter som används hemma få kortare uppkopplingstider mot företagets servrar. Det gör att man måste logga in igen efter varje session. Vid distansarbete är det viktigt att medarbetare inte delar filer eller känslig information via delningstjänster som ligger utanför företagets moln och servrar. All fildelning måste vara krypterad och centraliserad.

 

Outsourcing av IT-säkerhet

Om du har planer på att lägga IT-säkerheten på entreprenad är det avgörande att bolagets affärskritiska data är i händerna på certifierade experter inom IT-säkerhetsarbete. Välj renommerade IT-firmor som alltid bör ha ett genomtänkt serviceavtal. 

Vidare är det alltid bra att undersöka om IT helpdesk responsen är bra vid allvarliga intrång. Det är viktigt att intrång och andra problem kan upptäckas i god tid. Experter inom It säkerhet kan även hjälpa företag att uppnå ISO 27000 certifiering inom datasäkerhet. Detta för att kvalitetssäkra arbete med IT-säkerheten i framtiden.