Misstanke om mögel i ditt hus? gör ett mögeltest som ger snabbt svar

15 september 2021 Cecilia Olsson
Misstanke om mögel i ditt hus? gör ett mögeltest som ger snabbt svar

Mögel i bostäder kan uppstå på grund av flera orsaker, ofta handlar det om att man råkat ut för en vattenskada eller att man av någon annan anledning har mycket fukt i sitt hem, vilket utgör en perfekt miljö för mögel. Mögelsvampar trivs och frodas i fuktiga utrymmen och man bör därför se till att sådana förhållanden inte uppstår. Det är jätteviktigt att åtgärda en vatten- eller fuktskada så snart den upptäckts och skulle det uppstå mögel så ska man så snart som möjligt sanera utrymmet.

Våra levnadsvanor påverkar huset vi bor i 

Hur vi beter oss när vi är hemma i bostaden kan ha stor inverkan på hur den faktiskt mår. För att undvika mögelangrepp är det viktigt att hålla fukt borta från hemmet. Det gör man enklast genom att se till så att ventilationen fungerar som den ska, att man använder fläkten när man lagar mat, att man vädrar hemmet dagligen, inte hänger tvätt på tork inomhus samt leder ut fukt från badrummet efter en dusch eller ett bad. 

Vad finns det för tecken på att huset drabbats av mögelangrepp?

Ibland är möglet synligt och man kan då upptäcka det genom att det dyker upp gröna, svarta, bruna eller vita fläckar på väggar, i taket eller på någon annan yta i bostaden. Det är dock inte alltid möglet är synligt vilket gör det svårare att upptäcka, men man kan misstänka ett mögelangrepp om det börjar lukta unket i ett rum eller om någon i hushållet uppvisar symtom såsom huvudvärk, andningssvårigheter, trötthet och andra allergiliknande symptom. Märker man något, eller några, av dessa varningstecken så bör man genast testa hemmet för mögel.

Smidiga mögeltest kan ge svar

De finns test som man själv kan göra för att se om det finns mögel bostaden. På mögel-test.se finns flera olika tester för synligt och dolt mögel som gör det möjligt att snabbt ta reda på om det är dags att sanera hemmet. 

Fler nyheter