Våga utvecklas musikalisk med ett nytt instrument från www.danguitar.se

Våga utvecklas musikalisk med ett nytt instrument från www.danguitar.se

Vår nyfikenhet är vårt främsta verktyg i den värld som vi befinner oss i. Att våra utforska de möjligheter som väntar på oss, alldeles runt hörnet, är det som har drivit mänskligheten framåt genom alla tider. 

Visst, det har kostat liv också. Nyfikenhet belönas inte alltid med framgång för den enskilt nyfikne. För tänk bara på alla potentiellt dödliga resor som våra nordiska förfäder gjorde för att vi skulle kunna kalla detta ofta mörka och kalla landskap för vårat hem.

Utmaningarna som skapar nya perspektiv

Utforskande har helt enkelt alltid ett pris. Det är också vetskapen om detta, om än undermedvetet, som gör att många av oss inte tar tillfället i akt och utforskar det potential som vi bär på.

Två grupper som ofta går emot denna ström är entreprenörer on konstnärer. Det ligger liksom i sakens natur att man pressar gränserna för vad som är möjligt. Det är bortom det kända som innovationerna och det originella skapandet väntar.

Det är också i denna periferi, dit få vågar söka sig, som man möter sig själv – även ens mörka aspekter. Det är här striden mellan ens självbild och ens faktiska jag utspelar sig. I detta scenario finns också potentialen till något nytt – något nydanande – för den som vågar ta sig an den utmaning som väntar.

Är du till exempel en musiker som känner att du har fastnat i samma gamla spår: Våga prova på något nytt! Skaffa en ukulele från www.danguitar.se och ta dig an den process som det är att lära sig spela ett nytt instrument. 

Visst kommer du att slita dig själv i håret, flera gånger, men med tiden kommer vinningen av detta att bli allt tydligare. Dessutom innebär ett nytt instrument också att man får ett nytt perspektiv på köpet. Detta transcenderar det givna instrumentet och går att applicera på andra musikinstrument.