Så länge håller ett papptak

25 februari 2021 patrick pettersson
Så länge håller ett papptak

Att lägga om taket är kostsamt men nödvändigt, för låter man bli riskerar man att det börjar läcka in vatten med fukt och mögelskador som följd. Därför ska man helst besiktiga sitt tak årligen så att man håller koll på skicket och hela tiden åtgärdar de problem som uppstår. På så vis kan man förlänga takets livslängd.

Takmaterialet har stor betydelse för när ett tak måste bytas. Ett tak av tegel eller betong kan hålla i hundra år, medan ett plåttak har en livslängd på ungefär fyrtio år, och ett papptak trettio år. Takpapp är också det billigaste materialet och går att lägga på nästan alla typer av tak och materialet är också det enda som fungerar på helt platta tak. Det väger också lite vilket gör att alla byggnader klarar av att bära upp det, till skillnad från ett tungt tegeltak. 

 

 

Många fördelar med papp

Ett tak av papp är prisvärt både när det gäller materialkostnad och arbetsåtgång. Det går snabbt att lägga ett papptak till skillnad från ett tak av tegel där takpannorna noga måste pusslas ihop en och en, vilket gör att arbetskostnaden blir väldigt hög. Detta ihop med materialkostnaden gör att tegel är det dyraste taket att lägga. 

Många som inte har råd med tegel väljer därför istället att lägga papptak, eftersom ett helt tak är bättre än ett där det regnar in, även om livslängden på papptak är kortare än för tegel. Det går också att vid ett senare tillfälle komplettera ett papptak och lägga tegel ovanpå. 

Det är också enkelt och billigt att laga och underhålla ett papptak till skillnad från många andra tak. Beroende på väder och vind kan taket ibland behöva strykas och få ett nytt skyddande lager med takmassa. På så vis kan man förlänga papptakets livslängd ytterligare med flera år.

Fler nyheter