Smide som byggnadsdetalj

26 november 2020 william eriksson
Smide som byggnadsdetalj

I filmer som visar äldre leverne finns det alltid en smed. Det är någon som står vid en öppen eld och som med en tung hammare slår på metall för att forma det. Oftast är det svärd som ska användas i filmen och smeden brukar vara en tuff och hårdför typ. 

Idag ser en smeds arbetsdag lite annorlunda ut. Men även om man inte använder sig av tunga klubbor för att så glödgad metall framför en öppen brasa så är det i grunden samma arbete. För man har som smed uppgiften att skapa metaller i de former som beställaren önskar.

Olika typer av smed

En smed som arbetar med byggnadssmide och en smed som arbetar med silver arbetar mycket olika varandra. Även om det i grunden handlar om att skapa former av metallen så skiljer det sig en hel del mellan att sitta vid ett bord och skapa silversmycken eller att så på en byggarbetsplats och göra en trappa. 

Därför är det inte samma utbildning eller företag som de olika typerna av smeder brukar arbeta för. Även arbetsförhållandena ser mycket olika ut. Och det hade nog varit svårt om man hade velat få de två att byta arbete med varandra.

Ett farofyllt arbete

När man ska skapa former genom byggnadssmide så använder man sig av en utrustning med en mängd olika verktyg. Det är svetsar, maskiner som kapar och maskiner som kan böja material. Alla dessa maskiner är mycket farliga för dem som inte har kunskapen om dem. Men även om man arbetar varje dag inom yrket så händer det ibland att det sker olyckor. 

Det är inte heller ovanligt att man arbetar på hög höjd med någon detalj eller infästning. Även där kan man använda sig av en svets, vilket kan innebära en risk. Man är därför noga med att aldrig arbeta helt ensam.  

Fler nyheter