Taxi i Helsingborg som erbjuder trygga resor

Taxi i Helsingborg som erbjuder trygga resor

Taxi är alltid ett bekvämt transportmedel som innebär att du blir upplockad där du är och lämnad där du ska vara. I Coronatider har taxi blivit extra viktigt för många eftersom det är ett bra alternativ för de som vill undvika trängsel och folksamlingar som vanligtvis uppstår på bussar, tåg och annan kollektivtrafik. Säkerheten har alltid högsta prioritet hos taxiföretag då det handlar om resenärer samt deras medarbetare och Covid-19 innebär inte något undantag.

Taxiföretag följer rekommendationerna som ges

Svenska taxiföretag har enligt Svenska Taxiförbundet alltid ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även Coronaviruset. De bevakar händelseutvecklingen och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. 

Förebyggande arbete mot smittspridning

Som taxiresenär ska du alltid kunna känna dig trygg, därför arbetar företagen aktivt och förebyggande på flera sätt. De följer noggrant de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och WHO, vilket bland annat innebär att de flera gånger per dag torkar ytor i bilarna som kunder kan komma i kontakt med.

Chaufförerna bidrar med sitt

Samtliga förare tvättar även händerna ofta med tvål och varmt vatten enligt råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Sist men inte minst så har taxiföretagen regler för alla förare som innebär att de med symtom som till exempel hosta, feber och/eller halsont inte ska arbeta. Det är såklart även viktigt att som resenär undvika att resa vid sjukdomssymptom med hänsyn till chauffören.

Ett taxibolag som värdesätter varje kund

För Taxi Helsingborg är det väldigt viktigt att alltid erbjuda sina kunder bästa möjliga service. De är mycket måna om kvaliteten och komforten de erbjuder samt vet vikten av att passa tider. Därför arbetar de alltid för att ta kunderna till den aktuella destinationen i tid. Taxi Helsingborg är helt enkelt en taxifirma att lita på, så undvik onödiga risker och ta taxi.