Truckkörkort i Stockholm

Truckkörkort i Stockholm

Konkurrensen på arbetsmarknaden är tuff och ett sätt att öka chanserna till ett välbetalt arbete kan vara att ta ett truckkkörkort i Stockholm. Det vanligaste truckkortet är en kombination av kategori A och B. Ett sådant truckkörkort innebär att man får behörighet att köra de lite mindre och vanligaste truckarna, som förekommer inom lagerhantering hos många butiker och kedjor. 

Ett truckkörkort i kategori A och B är inte särskilt dyrt med tanke på att det kan leda till jobb, men också högre lön. Utbildningen som kom till för att öka säkerheten och minska arbetsplatsolyckor består av en del teori och en del praktiska övningar och finns på flera orter i Sverige. 

Vanligtvis ges den som en två dagars intensivutbildning och kostar då någonstans mellan tvåtusen till tvåtusenfemhundra kronor. Ett truckkörkort för de lite större truckarna i kategori C och D är däremot dyrare och behövs om man ska köra de lite större maskinerna som exempelvis hjullastare, containertruck och terminaldragtruck. 

 

 

Truckkort med körgaranti

Säkerheten är a och o på alla arbetsplatser och många arbetsgivare kräver därför att man regelbundet, med några års mellanrum, går en repetitionskurs i säkerhet och i hur man kör truck på bästa sätt. Men en sådan kurs brukar arbetsgivaren stå för och ibland kan den också genomföras på själva arbetsplatsen. Ofta är detta en fördel eftersom man då tillsammans kan hitta och analysera vilka särskilda riskmoment som finns i arbetet och vad man ska tänka på.

Vill man ta ett truckkörkort kan det vara bra att först jämföra priser mellan olika utbildningscenter. Men man bör också utgå efter sitt behov. Vissa aktörer har nämligen något som heter körgaranti, vilket innebär att man efter avslutad utbildning, utan extra kostnad, kan få öva på att köra truck. Många erbjuder också själva teoridelen online, vilket innebär att man bara behöver vara borta över en dag.