Renovering av bostad

Renovering av bostad

När man renoverar en gammal bostad så kanske man vill sätta in större fönster eller en altandörr. Hus av äldre datum hade ofta ganska små fönster för att minimera utsläppet av värmen och för att det var den stilen som var på modet. Idag är det vanligt med större fönsterpartier där man kanske till och med har en hel vägg i glas. Och då kan man behöva skapa större hål i fasaden genom en betonghåltagning.  

 

Ordning och planering  

Innan man gör en betonghåltagning så är det mycket viktigt att man har full koll på måtten på det som ska in i hålet. Det är mycket lättare att slipa bort delar av en träkonstruktion än att i efterhand själv utöka ett hål i betong. Dessutom brukar betong ha armeringsjärn som ytterligare försvårar arbetet.

Men man måste även vara noggrann med att ta reda på så inga rördragningar eller annat viktigt är ingjutet i väggen. Det kan innebära stora kostnader och fördröjningar ifall man inte kontrollerar det i förväg. Men det kan även innebära en förhöjd skaderisk för både företaget som utför betonghåltagning och de boende.  

Ett tungt arbete

När man arbetar med tunga och hårda material där maskinerna är mycket kraftfulla, vassa och tunga, så är det viktigt att man har ett säkerhetstänk som skyddar både sig själv och alla runt omkring. För att utföra ett bra arbete behöver man en god fysik, inte vara rädd för att ta i men samtidigt en noggrannhet och försiktighet som gör att resultatet blir bra och kunden nöjd.

Betonghåltagning i Stockholm är ett arbete som oftast lockar de som vill ha variation i arbetsdagen och som snabbt vill se ett resultat. Yrket kräver kreativitet och man byter ofta arbetsplatser. Det är vanligt att bakgrunden är inom någon annan typ av hantverksyrke och att man efter ett tag sadlar om.