Tandläkare i Kista med modern klinik

21 juli 2021 patrick pettersson
Tandläkare i Kista med modern klinik

Det ska kännas bra att gå till tandläkaren och gör det inte det ska man byta tandläkare. Då det ofta kan kännas stressande att gå till tandläkaren av olika anledningar är det också viktigt att tandvården bedrivs i en stressfri miljö så att man känner sig trygg. Då skjuter man heller inte upp besöken utan går dit när man ska.

Som vuxen med god munhälsa räcker det vanligtvis att man går till tandläkaren vart tredje år. Har man däremot haft problem med exempelvis karies eller inflammationer i tandköttet kan man behöva gå lite oftare. Det samma gäller om man exempelvis har genomgått en behandling med implantat eller någon annan typ av käkkirurgi. Likaså om man genomgår en behandling med tandreglering. Det är också bra att komplettera tandläkarbesöken med besök hos en tandhygienist för att få hjälp med att ta bort eventuell tandsten.

 

Behandling för att ersätta förlorade tänder

Det är inte alls ovanligt att man förlorar tänder på grund av sjukdom, ärftlighet eller i olyckor. Idag finns det flera bra behandlingar för att ersätta förlorade tänder som exempelvis implantat, delprotes, kronor och broar. Vilken behandling som passar bäst beror på en rad olika faktorer. Därför gör tandläkaren först en noggrann utredning för att se vilka förutsättningar som finns för att lyckas med de olika behandlingarna. Men det är viktigt att man vänder sig till en bra specialisttandläkare.

 

 

Kostnadsfri utredning för tandimplantat

Att ersätta förlorade tänder kan vara kostsamt men man kan få viss ersättning via högkostnadsskyddet och tandvårdsförsäkringen. Priserna mellan olika tandläkare kan också variera så man ska absolut jämföra. Men det finns även tandläkare som erbjuder förmånliga avbetalningsplaner. Vanligtvis kan man hitta prislistor på de olika tandvårdsklinikernas hemsidor. Det finns också tandläkare som erbjuder gratis undersökning och utredning vid implantat och käkkirurgi, som exemplevis tandläkare Kista; https://www.tandlakarekista.se/.

Fler nyheter